KALİTE POLİTİKASI

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak uzun yıllardır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

ÖNCELİKLERİMİZ

• Mimari cam işinde lider bir firma olmak,
• Kalite yönetim gereksinimlerine uymak, sürekli etkinliği korumak,
• Etik değerlere saygılı bir ekip ruhu ile müşteri memnuniyetini ve potansiyelini artırmak,
• Personelimizin memnuniyetini ve eğitimini her zaman geliştirerek sektördeki rekabet gücümüzü artırmak,
• Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, uygun fiyatlı, kullanılabilir ve çevre dostu ürünler tedarik etmek ve kesintisiz iyileştirme sağlamak,
• Personelimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kurum dışı işbirliklerimizin uzun vadeli sadakatini artırmak,
• Uygulanabilir çerçevesinde üretim yapmak

ÖNCELİKLERİMİZ

• Mimari cam işinde lider bir firma olmak,
• Kalite yönetim gereksinimlerine uymak, sürekli etkinliği korumak,
• Etik değerlere saygılı bir ekip ruhu ile müşteri memnuniyetini ve potansiyelini artırmak,
• Personelimizin memnuniyetini ve eğitimini her zaman geliştirerek sektördeki rekabet gücümüzü artırmak,
• Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, uygun fiyatlı, kullanılabilir ve çevre dostu ürünler tedarik etmek ve kesintisiz iyileştirme sağlamak,
• Personelimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kurum dışı işbirliklerimizin uzun vadeli sadakatini artırmak,
• Uygulanabilir çerçevesinde üretim yapmak

Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, işyeri ve ataşmanlardaki ziyaretçilerin ve ataşman dışında çalışan şirket personelinin sağlık ve güvenliğinin sağlanmasında etkili olan SEÇ yönetmeliklerine ve diğer gerekliliklere uygun tüm önlemleri almak, araç ve gereçleri, kişisel koruyucu donanımları hazır bulundurmak ve temin etmek. gerektiğinde kullanılacak,

İşyerinde ve ekinde iş kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek tüm emniyetsiz durum ve eylemleri belirlemek, olası kaza riskleri için etkin değerlendirme yapmak, belirlenen riskleri ortadan kaldırmak ve en aza indirgemek için önlemler almak, olası tehlike ve riskleri kaynağında ortadan kaldırmak, bu amaçlara yönelik tüm ekipmanları gözden geçirmek ve tüm periyodik test ve ölçümleri zamanında yapmak,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmek ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilinci kazanmalarını sağlamak,

Bağlı kuruluşlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde SEÇ uygulamaları konusunda firmamızı örnek almak,

Sanayi dünyasının gelişimini göz önünde bulundurarak, sürekli iyileştirme ve durumumuzu gözden geçirerek gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları tahmin etmek,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirlenen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak sürdürmek,

Kurulan ve yürütülen SEÇ kalite ve çevre çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak.